1.Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor organisatoren van rally’s die een rally algemeen beschikbaar willen stellen via de Rallycheck website en app.

De rally wordt in dit geval niet als een gezamenlijke evenement gereden, maar deelnemers kunnen op elk gewenst moment de rally rijden. Dat kan alleen of in eigen samengestelde groepen.

Deze handleiding geeft aan wat er nodig is voor de Rallycheck website en app om dit proces mogelijk te maken.

Laatst   bijgewerkt   op 7 april 2019

2.Werkwijze van de rally

Het proces voor de deelnemer is als volgt.

De deelnemer meldt zich aan voor een rally via de Rallycheck website.

De deelnemer ontvangt vervolgens per email het routeboek. De deelnemer dient het routeboek zelf te printen en mee te nemen in de auto om de rally te rijden.

In de Rallycheck app is de rally waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld zichtbaar.

Na het rijden van de rally ontvangt de deelnemer een email met daarin:

 1. een overzicht van de controlekaart
 2. een link naar een gepersonifieerd uitlegboek
 3. een link naar een overzicht van de gereden route een gevonden RC’s.
Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019

3.Benodigde materialen

Om een rally bij Rallycheck aan te melden zijn de volgende elementen nodig

 1. Een routeboek
 2. Een bestand met routecontroles
 3. Een moederkaart en uitleg na afloop
 4. Een digitaal rallyschild
 5. Een digitaal logo voor de Rallycheck app
 6. Informatie voor op de Rallycheck website.

Deze elementen moeten door de organisator worden aangeleverd. De gegevens kunnen op dit moment per email aan Rallycheck worden aangeleverd. In de toekomst zal hier een portal voor komen waarbij een organisator zijn gegevens kan uploaden.

Laatst   bijgewerkt   op 23 september 2019

4.Het routeboek

Het routeboek is heel belangrijk voor de deelnemer. In het routeboek staat alles wat de deelnemer dient te weten om de route succesvol te rijden. Het routeboek is een PDF bestand en heeft de volgende indeling:

 1. Voorblad
 2. Een toelichting over de rally met zaken als tijdschema, moeilijkheidsgraad etc.
 3. Instructie om bij de start te komen
 4. Instructie voor na de finish
 5. Reglement met algemene bepalingen en uitleg gebruikte routesystemen.
 6. Kaart legenda
 7. Een of meer routekaarten
 8. Beknopte uitleg Rallycheck app (door isource aangeleverd).
Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019

5.Het bestand met routecontroles

Het bestand met Routecontroles dient te worden samengesteld door de organisator.

Het samenstellen van dit bestand kan via de Rallycheck portal, dat is verreweg het meest eenvoudig.

Als organisator kan je op vele manieren het bestand met coördinaten van de RC’s samenstellen. Een en ander hangt af van de mate waarin je als organisator bekend bent met de diverse beschikbare kaartsoftware. Sommige organisatoren werken hier al jaren mee, voor anderen is dit nieuw. Voor Rallycheck is een bestand in GPX formaat nodig. Het bestand wordt gedefinieerd op de volgende pagina: GPS to GPX definitions.

Laatst   bijgewerkt   op 2 augustus 2019

5.1.Rallycheck portal

Met de Rallycheck portal kan een uitzetter van een rally alle routecontroles op een wegenkaart plaatsen.

Versie 1.0 van de Rallycheck portal is actief via https://my.rallycheck.com
Inloggen kan met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als in de app. Uiteraard alleen als je bij ons bekend bent als uitzetter. Neem contact op zodat we je de juiste toegangsrechten kunnen geven.

Met de portal kan je online routecontroles en tijdscontroles invoeren. Dit doe je middels het klikken op de wegenkaart, vervolgens de juiste controleletter invoeren en eventuele extra attributen toevoegen aan de routecontrole.

Het is ook mogelijk om de Moederkaart samen te stellen en de volgorde van de controles te beheren.

Rallycheck portal

Laatst   bijgewerkt   op 2 augustus 2019

5.2.Garmin Basecamp

Een mogelijk systeem om te gebruiken voor de ruwe opzet van de punten is Garmin Basecamp. Je kan in dit systeem de gratis “Openstreet maps” kaarten importeren en gebruiken. Je hoeft dus geen Garmin navigatiesysteem te hebben.

Vanuit Garmin Basecamp kan je rechtstreeks een GPX bestand exporteren. Zo’n bestand is nog niet compleet. Er ontbreken in Basecamp natuurlijk mogelijkheden om onze rally informatie te plaatsen. in Basecamp zitten natuurlijk geen opties om bijvoorbeeld een snelheidscontrole of regularity te plaatsen!

Als je een bestand uit Basecamp in GPX formaat hebt geëxporteerd kan je de extra “Extensions” er met een tekst editor als Notepad++ erbij plaatsen. Dit dien je te doen conform de aanwijzingen in de GPS to GPX definitions (zie eerdere paragraaf hierover).

Vervolgens kan je het bestand per email aan ons opsturen.

Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019

5.3.Narijden route

We vinden het erg belangrijk dat deelnemers een goede ervaring hebben met het gebruik van Rallycheck. Onderdeel van de gebruikservaring is natuurlijk het vinden van de routecontroles. Het is dus van groot belang dat de route wordt nagereden door de uitzetter voordat een deelnemer de route kan of mag rijden.

Door de route na te rijden kan je als uitzetter controleren of alle routecontroles op de juiste manier zijn geplaatst en voor de app vindbaar zijn. Na afloop van het narijden krijg je als uitzetter ook een email met alle relevante informatie en een link naar de gereden route. Je kan dan ook via de kaart zien hoe je hebt gereden en of de routecontroles goed zijn aangedaan.

Op basis van deze informatie kan je de plaatsing van routecontroles eventueel aanpassen of verbeteren.

Laatst   bijgewerkt   op 7 april 2019

6.Het uitleg routeboek

Na afloop van de rally ontvangt een deelnemer een uitleg van de route. De uitleg is ook een PDF document. Het document is als volgt opgebouwd:

 1. Voorblad
 2. Een of meer bladzijden met kaartmateriaal inclusief de ideale route en per kaart de RC’s
 3. Een toelichting op de controles
 4. Een moederkaart
Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019

7.Digitaal rallyschild

Aan het einde van de rally ontvangt een deelnemer een email met controlekaart. Bovenaan het bericht is ruimte voor een digitaal rallyschild.

Het digitaal rallyschild heeft het volgende format: 320 x 199 pixels.

Het digitaal rallyschild is een .png bestand, onderstaand een voorbeeld.

Een organisator kan ons een digitaal rallyschild toesturen. Als dat niet wordt gedaan staat er een default Rallycheck schild bovenaan het email bericht dat aan de deelnemer wordt verstuurd.

Laatst   bijgewerkt   op 7 april 2019

8.Digitaal logo

In de Rallycheck app kan een deelnemer de betreffende rally selecteren. In de app staat dan de naam van de rally, maar ook het logo van de rally.

Het logo heeft het formaat van 140 x 140 pixels.

Het digitaal logo is een jpg bestand, onderstaand is een voorbeeld.

SLS Logo voor Rallycheck app

Hoewel het logo “vierkant is, wordt deze als cirkel in de app getoond. Houdt er dus rekening me dat de hoeken niet zichtbaar zijn in de app.

Het bestand kan via de rallyportaal worden geplaatst in de app.

Laatst   bijgewerkt   op 23 september 2019

9.Informatie op de Rallycheck website

De rally wordt geplaatst op de website van Rallycheck. De volgende informatie is nodig om de rally goed op de site te zetten.

 1. Naam van de rally, bij voorkeur ook verwijzend naar de locatie!
 2. Korte omschrijving van de rally
 3. Moeilijkheidsgraad van de rally (Tour/Sport/Expert)
 4. Startlocatie
 5. Afstand
 6. Tijdsduur rally
 7. Systeem van de rally
 8. Naam uitzetter
 9. Plaatje over de rally.

Zie als voorbeeld de diverse routes die al op de Rallycheck site staan.

Laatst   bijgewerkt   op 7 april 2019

10.Controle van gegevens

Als alle gegevens zijn aangeleverd aan Rallycheck, zullen we de informatie extra controleren om ervoor te zorgen dat de routes op de Rallycheck site voldoen aan de verwachtingen van deelnemers. We streven ernaar om kwalitatief goede routes beschikbaar te stellen. We analyseren ook de route die door de organisator / uitzetter is nagereden om te beoordelen of alle controles “goed genoeg” zijn geplaatst.

Eventueel zullen we ook zelf de route narijden om na te gaan of alle controles op de juiste plaats staan.

Als alles naar behoren is aangeleverd en gecontroleerd kan de rally algemeen beschikbaar worden gesteld op de Rallycheck site en app!

Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019
Stel voor   bewerken