1.Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor organisatoren die een eigen rally uitzetten met deelnemers op een specifiek moment. De rally komt dus niet algemeen beschikbaar via de Rallycheck website of app. De rally is alleen beschikbaar voor door de organisatie aangewezen deelnemers van de rally.

Deze handleiding geeft aan wat er nodig is voor de Rallycheck website en app om dit proces mogelijk te maken.

Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019

2.Werkwijze van de rally

Het betreft in dit geval een “gewone” rally van een organisator/uitzetter die centraal plaatsvindt met een Start op een vaste locatie en (na het rijden van enige kaarttrajecten) een Finish op een vaste locatie.

Het proces voor de deelnemer is als volgt.

De deelnemer schrijft zich bij de organisator in voor een rally.

De deelnemer ontvangt voorafgaand aan de rally van de organisator het reglement en een starttijd.

Op de dag van de rally is de rally, voor deelnemers, in de Rallycheck app zichtbaar. De rally wordt “automatisch” in de app geladen.

Op de dag zelf krijgt de deelnemer, op zijn starttijd, van de organisator ook het routeboek uitgereikt en rijdt de deelnemer de rally.

Na het rijden van de rally ontvangt de deelnemer een email met daarin:

 1. een overzicht van de controlekaart
 2. eventueel een link naar een gepersonifieerd uitlegboek (als de organisator dit wil)
 3. een link naar een overzicht van de gereden route een gevonden RC’s.

De organisator ontvangt, na finish van een deelnemer, een email met daarin de controlekaart van de deelnemer.

De organisator verzorgt nog zelf de rekenkamer functie of is aangesloten bij een van de bestaande rekenkamers waarmee Rallycheck kan worden gekoppeld.

Na de rally maakt de organisator de uitslag bekend.

Laatst   bijgewerkt   op 17 oktober 2019

3.Benodigde materialen

Om een eigen rally bij Rallycheck aan te melden zijn er zes belangrijke elementen per klasse nodig

 1. Een deelnemerslijst
 2. De routecontroles
 3. Een digitaal rallyschild voor email met controlekaart (hoeft niet per klasse)
 4. Een digitaal logo voor in de Rallycheck app (hoeft niet per klasse)
 5. Een moederkaart en uitleg na afloop (optioneel)
 6. Een routeboek (optioneel voor controle vooraf door Rallycheck)

Deze elementen moeten door de organisator worden aangeleverd. De gegevens kunnen via de Rallycheck portal worden aangeleverd.

Laatst   bijgewerkt   op 17 oktober 2019

4.Deelnemerslijst

De deelnemerslijst is de basis voor de koppeling tussen de rally en Rallycheck.

De informatie in de deelnemerslijst bestaat uit de volgende informatie:

 1. Klasse
 2. Startnummer
 3. Gegevens bestuurder
 4. Gegevens navigator
 5. Gegevens auto
 6. Email adres voor Rallycheck

In de Rallycheck portal (toegankelijk voor uitzetters en organisatoren) is een Excel template om deelnemers te kunnen uploaden vanuit je eigen inschrijflijst naar de Rallycheck omgeving. Tijdens het inlezen van het bestand wordt, op basis van email adressen, getracht de equipe te koppelen aan een bestaand Rallycheck account.

Laatst   bijgewerkt   op 17 oktober 2019

5.Tips voor de uitzetter

Het juist neerzetten van een routecontrole is een leertraject. Net als het uitzetten van fysieke bordjes is het belangrijk om de digitale bordjes goed te plaatsen. Dat kan soms net anders zijn dan het plaatsen van fysieke bordjes.

Voorbeeld:

Een fysiek bordje wil je veelal niet in het zicht hangen van een verkeerde route. Dan is de lol er af, de equipe rijdt verkeerd, maar ziet op de juiste route het bordje hangen en corrigeert dan zijn fout. De uitzetter heeft dus geleerd om fysieke bordjes uit het zicht te plaatsen van de verkeerde route.

Bij Rallycheck zijn er natuurlijk geen bordjes die in het zicht staan. Dit geeft veel meer mogelijkheden om een routecontrole te plaatsen. Dus je hoeft een controle niet te “verstoppen”.

Onderstaand hebben we een aantal tips om je als beginnende Rallycheck uitzetter op weg te helpen.

Laatst   bijgewerkt   op 17 oktober 2019

5.1.De START controle

 1. Zet de START controle niet te dicht bij de start.
  Dit klinkt vreemd, maar is erg belangrijk. Als de Rallycheck app aanstaat, worden alle gepasseerde controles op het scherm getoond. Zou je de START controle bij de daadwerkelijk startlocatie plaatsen, dan bestaat de kans dat deelnemers meerdere malen de start aandoen.
 2. Maak de START controle neutraal voor de uitslag
  Dit is handig voor het geval mensen wel meerdere keren over start gaan.
 3. Zorg dat de START controle niet op de aanrijroute staat
  Als de START op de aanrijroute staat, en een deelnemer heeft de app voor aankomst al aanstaan, wordt de start controle getoond. Dat wil je eigenlijk niet.
 4. Laat in het routeboek duidelijk zien waar de eerste START controle staat
  Dit is handig, de deelnemers weten dan dat ze een letter kunnen verwachten. Bij het passeren van de eerste controle weet de deelnemer dat alles naar behoren werkt.
Laatst   bijgewerkt   op 17 oktober 2019

5.2.De FINISH controle

 1. Zet de FINISH controle niet te dicht bij de finish.
  Dit is om te voorkomen dat deelnemers meerdere malen de finish aandoen.
 2. Maak de FINISH controle neutraal
  Mocht een deelnemer meerdere malen over de finish gaan, dan is dat voor de uitslag geen probleem
 3. Zorg dat deelnemers tussen twee trajecten niet weer over de FINISH van een eerdere traject gaat!
  Als je rally meerdere starts en finish punten kent (meerdere etappes) is het van belang dat je niet over verkeerde start en finish controles heen rijdt. Dit geeft verwarring in het systeem. Rallycheck is zo gebouwd om alle controles die je passeert te tonen (en indien gewenst wel of niet automatisch te noteren).
 4. Zet de FINISH controle duidelijk in het routeboek
  Dit is handig, dan weet iedereen waar de laatste controle staat.
 5. Zorg ervoor dat de FINISH niet gemist kan worden
  Iedereen rijdt wel eens verkeerd. Ondanks dat iedere equipe een routeboek met gedetailleerde instructies meekrijgt, rijden ze niet allemaal foutloos. Zorg er voor dat iedere equipe, hoe onhandig ze ook mogen zijn, de FINISH controle aandoet!
Laatst   bijgewerkt   op 17 oktober 2019

5.3.Plaatsing van een routecontrole

Het is belangrijk om een routecontrole op de juiste plek op de digitale kaart te plaatsen. Hierbij een paar tips.

 1. Plaats geen controles bij een verkeerslicht
  Bij verkeerslichten kunnen deelnemers enige tijd stilstaan. Als daar net een routecontrole staat, kan het voorkomen dat deze meerdere keren wordt waargenomen.
 2. Maak zoveel mogelijk gebruik van onze standaard “straal” van 45 meter rond een punt
  Hier is over nagedacht. Met deze straal is een controle niet te missen.
 3. Plaats controles midden op de weg
  Een uitzetter is gewend om een controle in de berm te plaatsen. Dat is niet nodig. Beter is om de controle midden op de weg te plaatsen.
 4. Plaats de routecontrole bij driehoekjes en scherprijders naast de weg
  In dit geval is het juist handig om de controle naast de weg te zetten. Houdt zoveel mogelijk de standaard straal van 45 meter aan! Een deel van de 45 meter grens overlapt dan de weg. Zorg dat dit zoveel mogelijk de weg overlapt, maar ook ruim verwijderd blijft van de “foutroute”.
  Positioning rcontrol with correct and wrong route
 5. Gebruik nooit een te kleine straal
  We hebben diverse tests met de straal rondom een punt uitgevoerd. Over het algemeen geldt: hoe ruimer, hoe beter. Kleine stralen zoals 5 meter, 10 meter geven problemen. Je hebt dan als uitzetter de route nagereden en alles lijkt OK. Vervolgens gaan er 100 auto’s met allerlei telefoons de route rijden. Je zal dan geen 100% score halen, er zullen een paar equipes zijn die de controle missen. Doe als uitzetter je best om ten minste een straal van 20 meter rond de routecontrole aan te houden. Bij voorkeur nog meer!
 6. Snelheid ter plaatse is een factor
  Met onze standaard straal van 45 meter, dient een deelnemer sneller te rijden dan 324 km/u om op basis van snelheid eventueel de controle te missen. Bij een straal van 20 meter kan de routecontrole al worden gemist bij een snelheid van 144 km/u.
Laatst   bijgewerkt   op 30 november 2019

5.4.Driehoekjes en scherprijders

Met een GPS systeem wordt altijd gevraagd of driehoekjes en scherprijders kunnen worden gebruikt. Het antwoord daarop is JA, mits je er verstandig mee omgaat!

Wat kan er wel:

 1. Afstand
  We adviseren om ten minste een afstand van 10 ~15 meter aan te houden tussen de juiste route en de foutroute. Dan kan je op een goede manier onderscheid maken.
 2. Controleer op de constructie
  Vaak kan je gebruik maken van controles op de route van en naar een scherprijder of driehoekje. Het vergt een iets andere aanpak dan een uitzetter gewend is, maar heeft hetzelfde resultaat. Plaats de controle, waar mogelijk, meer in de constructie dan het daadwerkelijk scherp rijden.
 3. Controleer op rijrichting
  Met de Rallycheck app kan een uitzetter rekening houden met de rijrichting. Dit geeft extra mogelijkheden om bij lastige punten te controleren of een equipe vanuit de juiste richting aankomt rijden.

Wat kan er niet:

 1. De lantarenpaal
  Een routecontrole achterop een lantarenpaal, is niet goed te gebruiken bij Rallycheck. Een verschil van 1 of 2 meter is met de huidige technologie teveel gevraagd. Dit zal goed gaan voor ca. 70% van de equipes (ervaringscijfers). Dat is voor een rally een veel te lage percentage.
 2. De haag
  Bij een parallelweg is de afstand tussen de hoofdweg en de parallelweg soms de breedte van een haag. Dat is te weinig om onderscheid te maken! Kies voor deze situatie de meest breede punt tussen de twee wegen. Bijvoorbeeld bij de aansluiting op een ventweg, is er vaak een wat breder deel waar de wegen aansluiten. Gebruik dit punt. Onthoud dat de routecontrole niet kan worden gezien door de foutrijder!

Achtergrond:

Met een GPS systeem heb je een hoop nauwkeurigheid, maar ook een aantal zaken dat de nauwkeurigheid beïnvloed. We zetten ze even op een rij. Dit doen we zodat je als organisator inzicht krijg in de mogelijkheden en reden voor eventuele beperkingen.

 1. Verschil in telefoons
  Niet alle telefoons zijn gelijk! We hebben gekozen om Rallycheck als app op de eigen telefoon te laten gebruiken. Dit vergroot de toegankelijkheid enorm. Nadeel is dat sommige telefoons wel heel nauwkeurig zijn, en andere minder. Je zal in de praktijk rekening moeten houden met telefoons die kwalitatief wat minder goede locatie hardware hebben. Naar verwachting zal dit in de komende jaren steeds beter worden!
 2. Onnauwkeurigheid tijdens het rijden
  De nauwkeurigheid van GPS locatiebepaling is niet altijd hetzelfde. Een en ander hangt af van allerlei externe factoren. Denk aan atmosferische storingen, bergen, bomen, tunnels etc. Tijdens een rally kan het voorkomen dat een telefoon 3 meter nauwkeurigheid heeft, maar op plekken soms meer dan 10 ~ 20 meter.  Dit is niet vooraf vast te stellen. Wel wordt, speciaal hiervoor, in de app de huidige onnauwkeurigheid weergegeven. Dan weet een equipe hoe dat zit. Deze gegevens worden ook bewaard, zodat we per equipe achteraf kunnen aangeven hoe goed (of slecht) hun telefoon is.
 3. Onnauwkeurigheid van de digitale kaart
  Een wegenkaart is een representatie van de werkelijkheid, niet meer, niet minder. Dit geldt natuurlijk ook voor een digitale kaart! Hoewel je bij het plaatsen kan inzoomen en veel details kunt zien, is het maar de vraag of een bermlijn exact daar loopt zoals aangegeven op de digitale kaart. Zou daar niet 1 cm verschil in kunnen zitten ten opzichte van de werkelijkheid?  Of is het 1 meter verschil? of meer! We weten dat natuurlijk niet voor iedere punt van de digitale kaart. Je zal in ieder geval rekening moeten houden met het feit dat ook een digitale kaart niet 100% overeenkomt met de werkelijkheid!
 4. Snelheid
  Plaatsbepaling per telefoon is beperkt tot 1 meting per seconde. Gevolg is dat, hoe sneller je gaat, hoe groter de afstand tussen de metingen. Als je met 36 km/u rijdt, leg je 10 meter per seconde af. Dat houdt in dat een deelnemer bij het aandoen van een routecontrole gemiddeld een halve seconde afwijking zal hebben ten opzichte van de tijd dat de deelnemer daadwerkelijk de routecontrole heeft aangedaan. Die halve seconde geldt in alle gevallen. De locatie waarop de deelnemer de routecontrole aandoet is dus afhankelijk van zijn snelheid.
 5. Stilstaan
  Bij stilstand heeft de plaatsbepalingsfunctie van de telefoon de neiging om te “stuiteren”. Iedere seconde wordt een andere positie gemeten. Deze positie wijkt een klein beetje af van de vorige meting van een seconde daarvoor. Als je lang genoeg stilstaat, ontstaat er een “vlek” aan locaties die aangeven waar je staat. Staat een deelnemer net op de “rand” van een routecontrole, dan kan dat een vreemd effect geven.
 6. Geo-fencing
  Rallycheck maakt gebruik van geo-fencing. “A geo-fence is a virtual perimeter for a real-world geographic area”. Dat betekent dat een routecontrole een punt op de kaart is met daaromheen een straal waarbinnen de routecontrole kan worden waargenomen. De straal bepaalt samen met het punt de geo-fence van de routecontrole. De geo-fence is in combinatie met de snelheid van de deelnemer en de op dat moment geldende nauwkeurigheid van de locatievoorzieningsfunctie van de telefoon bepalend voor het wel of niet detecteren van de routecontrole.
Laatst   bijgewerkt   op 9 september 2020

6.Routecontroles in de app plaatsen

De Routecontroles worden samengesteld door de organisator. Dit is de Moederkaart.

Het samenstellen van de Moederkaart kan via de Rallycheck portal, dat is verreweg het meest eenvoudig. We hebben een tool beschikbaar waarbij je eenvoudig op een kaart een routecontrole kunt plaatsen. Daarbij kan je alle relevante informatie, dat bij een controle hoort, invoeren. Zo bouw je de Moederkaart op, inclusief de GPS posities.

Eventueel kan je de routecontroles buiten Rallycheck samenstellen, bijvoorbeeld in een “maps” toepassing als Garmin. Dit heeft voor en nadelen. Belangrijkste nadeel is dat deze systemen geen rally informatie bij een coördinaat kunnen plaatsen. Zaken, als combinaties,  foutcontrole, start, finish etc. etc worden door deze toepassingen niet ondersteund. Bij Rallycheck kan je deze gegevens wel opgeven! Uiteraard blijft het mogelijk om een GPX bestand uit een “maps” toepassing te exporteren even vervolgens te importeren in Rallycheck. Het bestand wordt gedefinieerd op de volgende pagina: GPS to GPX definitions.

Laatst   bijgewerkt   op 17 oktober 2019

6.1.Rallycheck portal

Met de Rallycheck portal kan een uitzetter van een rally alle routecontroles op een wegenkaart plaatsen.

De Rallycheck portal is bereikbaar via https://my.rallycheck.com
Inloggen kan met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als in de app. Uiteraard alleen als je bij ons bekend bent als uitzetter. Neem contact op zodat we je de juiste toegangsrechten kunnen geven. De Rallycheck portal wordt actief ontwikkeld waarbij de functies ter ondersteuning van de uitzetter steeds uitgebreider worden.

Met de portal kan je online routecontroles en tijdscontroles invoeren. Dit doe je middels het klikken op de wegenkaart, vervolgens de juiste controleletter invoeren en eventuele extra attributen toevoegen aan de routecontrole.

Het is ook mogelijk om de Moederkaart samen te stellen en de volgorde van de controles te beheren. Rechts op het scherm staan de controlepunten op de wegenkaart. Links op het scherm kan de Moederkaart worden samengesteld.

Rallycheck portal

Laatst   bijgewerkt   op 2 december 2019

6.2.GPX file upload

Indien je gebruik maakt van een GPS kaarten toepassing, is het mogelijk om een GPX bestand in de Rallycheck portal in te lezen.

Een mogelijk systeem om te gebruiken voor de ruwe opzet van de punten is Garmin Basecamp. Je kan in dit systeem de gratis “Openstreet maps” kaarten importeren en gebruiken. Je hoeft dus geen Garmin navigatiesysteem te hebben. Vanuit Garmin Basecamp kan je rechtstreeks een GPX bestand exporteren. Zo’n bestand is nog niet compleet. Er ontbreken in Basecamp natuurlijk mogelijkheden om onze rally informatie te plaatsen. in Basecamp zitten natuurlijk geen opties om bijvoorbeeld een snelheidscontrole of regularity te plaatsen!

Als je een bestand uit Basecamp in GPX formaat hebt geëxporteerd kan je vervolgens de extra opties met een tekst editor als Notepad++ toevoegen. Dit dien je te doen conform de aanwijzingen in de GPS to GPX definitions (zie eerdere paragraaf hierover).

Vervolgens kan je het bestand op de “Edit route” pagina in de portal uploaden. De export van Garmin is alfabetisch, waarschijnlijk zal je de letters op de moederkaart nog even op de juiste volgorde moeten zetten!

Laatst   bijgewerkt   op 2 december 2019

6.3.Narijden route

We vinden het erg belangrijk dat deelnemers een goede ervaring hebben met het gebruik van Rallycheck. Onderdeel van de gebruikservaring is natuurlijk het vinden van de routecontroles. Het is dus van groot belang dat de route wordt nagereden door de uitzetter voordat een deelnemer de route kan of mag rijden.

Door de route na te rijden kan je als uitzetter controleren of alle routecontroles op de juiste manier zijn geplaatst en voor de app vindbaar zijn. Na afloop van het narijden krijg je als uitzetter ook een email met alle relevante informatie en een link naar de gereden route. Je kan dan ook via de kaart zien hoe je hebt gereden en of de routecontroles goed zijn aangedaan.

Op basis van deze informatie kan je de plaatsing van routecontroles eventueel aanpassen of verbeteren.

Laatst   bijgewerkt   op 7 april 2019

7.Digitaal rallyschild

Aan het einde van de rally ontvangt een deelnemer een email met controlekaart. Bovenaan het bericht is ruimte voor een digitaal rallyschild.

Het digitaal rallyschild heeft het volgende format: 320 x 199 pixels.

Het digitaal rallyschild is een .png bestand, onderstaand een voorbeeld.

Een organisator kan via de Rallycheck portal het digitaal rallyschild uploaden.

Laatst   bijgewerkt   op 21 oktober 2019

9.Moederkaart met uitleg

Na afloop van de rally ontvangt een deelnemer een link naar een persoonlijke uitleg van de route. De uitleg is ook een PDF document. Het document is als volgt opgebouwd:

 1. Voorblad
 2. Een of meer bladzijden met kaartmateriaal inclusief de ideale route en per kaart de RC’s
 3. Een toelichting op de controles
 4. Een moederkaart

Het versturen van de Moederkaart met uitleg is voor eigen rally’s natuurlijk optioneel. Wij adviseren overigens om dit wel te doen, al dan niet vertraagd. Dit verhoogd de rallybelevenis van  deelnemers aanzienlijk.

Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019

10.Het routeboek

Het routeboek is heel belangrijk voor de deelnemer. In het routeboek staat alles wat de deelnemer dient te weten om de route succesvol te rijden. Het routeboek is een PDF bestand en heeft de volgende indeling:

 1. Voorblad
 2. Een toelichting over de rally met zaken als tijdschema, moeilijkheidsgraad etc.
 3. Instructie om bij de start te komen
 4. Instructie voor na de finish
 5. Reglement met algemene bepalingen en uitleg gebruikte routesystemen.
 6. Kaart legenda
 7. Een of meer routekaarten
 8. Beknopte uitleg Rallycheck app (door isource aangeleverd).

Het aanleveren van het routeboek is voor eigen rally’s natuurlijk optioneel.

Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019

11.Controle van gegevens

Als alle gegevens zijn aangeleverd aan Rallycheck, zullen we de informatie extra controleren om ervoor te zorgen dat de routes op de Rallycheck site voldoen aan de verwachtingen van deelnemers. We streven ernaar om kwalitatief goede routes beschikbaar te stellen. We analyseren ook de route die door de organisator / uitzetter is nagereden om te beoordelen of alle controles “goed genoeg” zijn geplaatst.

Als alles naar behoren is aangeleverd en gecontroleerd kan de rally beschikbaar worden gesteld via de app!

Laatst   bijgewerkt   op 5 april 2019
Stel voor   bewerken