Quit Zone speed

Quiet Zone snelheidscontrole

Rallycheck heeft een nieuwe, innovatieve functie aan de Rallycheck app toegevoegd: Quiet Zones

Een Quiet Zone is een deel van de route waarbij deelnemers hun snelheid moeten matigen om de omgeving niet te storen. Denk hierbij aan een klein dorpje, een boerderij waar vlak langs wordt gereden, etc.  In dit soort gevallen dient extra langzaam en zorgvuldig gereden te worden.

Bij het ingaan van een Quiet Zone ziet de deelnemer een melding op het scherm van Rallycheck. Vervolgens wordt de toegestane quiet zone snelheid getoond met daaronder de actuele snelheid van de deelnemer. De deelnemer kan zo eenvoudig zijn snelheid in de gaten houden.

Quiet Zone, max speed 30k ph actual speed 28 kph

Quiet Zone, max snelheid 30 km/u werkelijke snelheid 28 km/u

 

Als een deelnemer tot 5% te hard rijd, gaat de werkelijke snelheid op het scherm oranje knipperen. Dit geeft aan dat de deelnemer, qua snelheid,  in de gevarenzone zit..

Quiet Zone, max speed 30 kph actual speed 32 kph

Quiet Zone, max snelheid 30 km/u werkelijke snelheid 32 km/u

 

Indien er meer dan 5% te hard wordt gereden, gaat de werkelijke snelheid rood knipperen. Hiermee wordt aangegeven dat de deelnemer te hard rijdt en een snelheidspenalty riskeert.

Quiet Zone, max speed 30 kph actual speed 36 kph

Quiet Zone, max snelheid 30 km/u werkelijke snelheid 36 km/u

 

Snelheids penalty’s

Indien een deelnemer gedurende meer dan 5 aaneengesloten seconden, meer dan 10% te hard rijdt, wordt een snelheidspenalty toegekend. De hoogte van de snelheidspenalty is afhankelijk van de keuze van de rally organisatie en wordt doorgaans in het reglement benoemd.

 

informatie voor rally organisaties:

Er zijn twee nieuwe controles beschikbaar in Ralycheck.

QZ-ENTRY  met instelbaar de QZone snelheid.
QZ-EXIT      einde van de QZone

Het is mogelijk om meerdere QZ-ENTRY controles achter elkaar te gebruiken, bijvoorbeeld een stuk 30Km dan 50Km etc.

Het einde van een Qzone wordt aangegeven middels de QZ-EXIT.

Om te voorkomen dat iemand die fout rijdt (en de QZ-EXIT mist) eindeloos in een QZ blijft hangen, is er ook per QZone een tijdslimiet instelbaar. Na de tijdslimiet, vervalt de QZone.